i'm a bad miracle XD


Жанр: Вьетнамская традиционная музыка
Год выпуска диска: 2007
Аудио кодек: MP3
Битрейт аудио: 320 kbps

01. Hát Xam: Nuóc Chay Dôi Dòng
02. Hát Châu Van: Vinh Hurong Son
03. Hát Quan Ho: Ra Ngo Mà Trông
04. Nhó Mùa Thu Hà Nôi
05. Vu Khúc Tây Nguyên
06. Mat Tròvi Cao Nguyên
07. Cho Tinh
08. Vê Vói Anh
09. Ru Con
10. Xuân Vê
11. Ngôi Tua Man Thuyên
12. Bèo Dat Mây Trôi

rapidshare 1
rapidshare 2

@темы: ссылки, музыка, фольклор